Uniwersytet Jagielloński
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Biofizyka oficjalny serwis internetowy kierunku studiów biofizyka na WBBiB UJ

Co to jest BIOFIZYKA?

Biofizyka zajmuje się badaniem obiektów biologicznych z zastosowaniem metodologii i metod fizyki. Poszukuje ilościowej informacji o procesach zachodzących w układach ożywionych na dowolnym poziomie, poczynając od pojedynczych wiązań międzyatomowych, poprzez całe organizmy, do ekosystemów. Próbuje ustalić, jak poszczególne elementy budujące układy biologiczne działają w żywym organizmie oraz wyjaśnić jak ich współdziałanie przekłada się na działanie [...]

Dołącz do nas! Studiuj na kierunku BIOFIZYKA!

Co roku oferujemy 30 miejsc. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie wyników zewnętrznego egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów, spośród czterech do wyboru: chemii, biologii, matematyki i fizyki. Oceny z fizyki i matematyki liczone są z wagą 1,5; pozostałe z wagą 1. Od kandydatów oczekujemy dobrej znajomości fizyki, matematyki i chemii na poziomie szkoły średniej [...]

Nowoczesne laboratoria i sale dydaktyczne